NextBet sport game

Lạc hàm nhịn không được thấp giọng cùng lăng thanh tiêu giao lưu: “Ban tổ chức thực sẽ a, như vậy thay đổi ánh đèn, lại an toàn lại có cảm giác thần bí, quá kích thích mua sắm dục.”

Linh thạch danh như ý nghĩa, là chứa đựng linh khí cục đá, là trước mắt Tiên giới truyền bá phạm vi nhất quảng lưu thông tiền. Linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn cái cấp bậc, cấp bậc càng cao, bên trong chứa đựng linh khí càng thuần túy, giá trị cũng càng cao.

Bên ngoài kêu giới hết đợt này đến đợt khác, chỉ có Lạc hàm cảm giác được một chút không thích hợp: “Cái này linh dịch……”

Ở Lạc hàm điều chỉnh tâm thái thời gian, lại có hai ba dạng bị chụp đi rồi. Hạc linh lan ly tràng sau, đấu giá hội không khí rõ ràng mềm nhũn lên, người nói chuyện càng ngày càng ít, đại bộ phận người đều đã mất đi hứng thú, chỉ còn chờ cuối cùng áp trục kia giống nhau.

“Không trở về. Lăng thanh tiêu bọn họ đêm qua luyện đến giờ sửu, hôm nay giờ Mẹo lại đúng giờ bắt đầu rồi. Ta ngày hôm qua qua đi xem, bọn họ đã đem sở hữu bản đồ đều luyện xong rồi, nghe nói lại quá hai ngày, liền phải bắt đầu bắt chước nuốt nguyên thú. Bọn họ đều như vậy, chúng ta còn ngủ cái gì mà ngủ?”

p tức xuất hiện một cái lập thể hạc linh lan hư hình, phía dưới di động văn tự giới thiệu.

“Hảo đi.” Lạc hàm từ nhẫn trữ vật trung lấy ra một cái đưa tin phù, nhanh nhẹn mà đã phát cái tin tức đi ra ngoài, “Là cùng không phải, hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết.”

Thiên Đạo ba ba phía chính phủ chứng thực, bích vân bí cảnh chỉ có mười cây, nhiều không nhận.

“Nghe nói Bắc Hải có một loại bách linh thảo, bộ dạng cùng hạc linh lan hoàn toàn bất đồng, nhưng là nó biến dị chủng loại lại cực dễ dàng lẫn lộn. Hẳn là đây là.”

Lạc hàm cùng lăng thanh tiêu đang chờ người hầu đưa túi trữ vật trở về, giờ phút này, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau.