• Lạc hàm đi ra ngoài khi, lăng thanh tiêu đã chờ ở ước định địa điểm. Lăng thanh tiêu thấy nàng, hỏi: “Đồ vật đều mang hảo?”

  “Ngươi vẫn là cái ấu tể, quá sớm tiếp xúc này đó không tốt.”

  “Thứ bảy cái.”

  Lạc hàm cùng lăng thanh tiêu vào cửa sau, người hầu vì bọn họ đệ thượng một quyển tinh xảo danh sách, cung thanh nói: “Đây là chúng ta lần này đấu giá hội bán đấu giá vật phẩm danh sách cùng giới thiệu, tiểu tiên liền ở ngoài cửa, nếu là hai vị có phân phó, tùy thời triệu hoán tiểu tiên có thể.”

  Lạc hàm chân thật mà cảm nhận được cái gì kêu xem như ở nhà, cái gì kêu như tắm mình trong gió xuân. Bọn họ ở tuấn tiếu người hầu cùng đi hạ vượt qua ngạch cửa, mới vừa vào cửa, Lạc hàm liền thấy được người quen.

  Tỷ như sẽ ở sau người kéo ra bảy màu cầu vồng váy dài, tỷ như tâm tình hảo sẽ rơi xuống kim sắc thủy tinh, tâm tình không hảo liền rơi xuống màu lam thủy tinh vân vai, tỷ như gió thổi qua tới liền sẽ phát ra hương khí, phát ra tiếng nhạc dải lụa choàng, tỷ như đi đường tình hình lúc ấy theo tiết tấu rơi xuống cánh hoa dải lụa…… Nói ngắn lại, phi thường Mary Sue, phi thường ấu trĩ.

  “Chung Sơn bất luận cái gì xếp hạng, đều phải công kỳ ba ngày trở lên, lấy kỳ thúc giục.” Lăng thanh tiêu nói cũng nhìn về phía bảng đơn, hắn khả nghi mà dừng một chút, nói, “Ngươi thế nhưng xếp hạng vân mộng hạm phía trên. Có tiến bộ.”

  Không biết có phải hay không bởi vì người tu tiên thính lực quá tốt duyên cớ, đại đường bên kia động tĩnh không ngừng mà truyền tới. Vân mộng hạm nghe được một cái như phù băng toái ngọc thanh âm vang lên: “Ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình pháp khí?”

  Lăng thanh tiêu đem hạc linh lan văn tự giới thiệu hóa hình, không trung l

  Coral trực tiếp bóng đá k+ hôm nay