vao w88

vao w88

vao w88

Rõ ràng trước kia lăng trọng dục đưa nàng sang quý lễ vật, nàng là thật cao hứng. Nhưng là hôm nay không biết làm sao vậy, vân mộng hạm trước sau vô pháp đầu nhập.

“Gấp cái gì.” Lạc hàm lúc này thập phần nại được tính tình, nói, “Kinh hỉ muốn chậm rãi vạch trần. Đi thôi, chúng ta trước vào bàn.”

“Sao có thể, nàng cặp mắt kia như vậy xinh đẹp. Có như vậy đẹp đôi mắt, không phải là người xấu xí.”

Lăng trọng dục là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ sinh trưởng ở đèn tụ quang hạ, với hắn mà nói, đứng ở người khác lập trường thượng suy xét, chỉ sợ mới tương đối khó đi.

Lăng thanh tiêu cùng ban tổ chức lẫn nhau thẩm tra đối chiếu sau, ban tổ chức cười đem bồ đề linh dịch đưa cho lăng thanh tiêu, trong miệng còn nói lời khách sáo: “Nhị công tử là khách ít đến. Nhị công tử mua linh dịch, là vì đánh sâu vào tiến giai?”

Lăng thanh tiêu tuy rằng không ngôn ngữ, nhưng là trong lòng đã ở hồi tưởng trong khoảng thời gian này người cùng sự. Lạc hàm là đi vào Tiên giới sau mới tiếp xúc này đó danh từ, trong khoảng thời gian này là ai cho nàng giáo huấn này đó?

Vân mộng hạm nghe bên kia lăng thanh tiêu thấp giọng cấp Lạc hàm giải thích, kiên nhẫn tinh tế mà vì nàng so đối các pháp khí ưu khuyết, nhìn nhìn lại chính mình nơi này, đột nhiên nhụt chí.

Lạc hàm cảm thấy cao, chính là lăng thanh tiêu nghe được mười vạn, đôi mắt chớp đều không nháy mắt. Trong nháy mắt, bên ngoài giá cả liền tiêu đến 30 vạn, cuối cùng lấy 65 vạn hạ phẩm linh thạch thành giao.

Bán đấu giá sư ở dưới một đợt lại một đợt mà kích động không khí, theo hắn nói âm, ghế lô nội ánh sáng dần dần biến lượng, hiện tại đã khôi phục thành nguyên lai độ sáng. Đại đường bên trong mông lung tối tăm, chính là ghế lô lại không chịu ảnh hưởng.

Lạc hàm muốn khống tràng, mỗi một hồi huấn luyện đều cực kỳ hao tâm tổn sức. Khôi phục thần thức biện pháp từ cổ chí kim giống nhau, đó chính là ngủ.

Một khối hạ phẩm linh thạch sức mua cũng không kém, nếu ấn linh gạo giá cả tới tính toán, một khối hạ phẩm linh thạch đủ để mua mười đấu gạo. Pháp khí được công nhận đại ngạch chi ra hạng, nhưng là mang theo năm sáu ngàn hạ phẩm linh thạch, đã cũng đủ ở pháp khí các trung thực thong dong mà chọn lựa.

“Nếu ngươi để ý, kia mua trở về thì tốt rồi.”