Sports toto xsmn thu 6

Sports toto xsmn thu 6

Sports toto xsmn thu 6

Lăng thanh tiêu nhìn đến mặt trên số liệu, cũng cảm thấy cái này tiêu chuẩn đối với Lạc hàm tới nói có chút khó khăn. Nàng không thể cùng Tiên giới người so, ở đây những người khác ít nhất đều tu luyện mấy trăm năm, chính là Lạc hàm vừa mới mới vừa tiếp xúc tiên thuật, hơn nữa, nàng mới 18 tuổi.

Ba mươi phút sau, khảo hạch kết thúc, sở hữu công kích biến mất, sân khấu trung ương hiện ra Lạc hàm lần này khảo hạch thành tích.

Mọi người còn bị đóng lại đâu, đột nhiên biết được ra tù tiêu chuẩn lại cao. Thật nhiều nhân tâm thái lập tức băng rồi, ngay cả công kích đều bất chấp trốn rồi, sôi nổi quay đầu lại nhìn đến đế ai là lăng thanh tiêu.

“Như thế nào không giống nhau?”

Lăng thanh tiêu hiện tại không cần nói chuyện là có thể lý giải Lạc hàm ý tứ. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng không được hồ nháo, không được xem không nên xem.

Lạc hàm đôi mắt càng trừng càng lớn, yên lặng ở trong lòng nói câu mẹ gia.

Lạc hàm nói xong, liền xoay người đuổi theo lăng thanh tiêu cùng nhau đi rồi. Trâu quý bạch một người dừng ở mặt sau, tổng cảm thấy Lạc hàm thái độ quái quái.

…… Cái này trận pháp, bắt chước cũng quá chân thật đi.

Lạc hàm ngửa đầu, từ nàng góc độ này, hết thảy đều là đứng chổng ngược. Lăng thanh tiêu liền đứng ở nàng trên đỉnh đầu, mặc dù là loại này tử vong góc độ, hắn cũng vẫn như cũ đẹp kỳ cục.

Lăng thanh tiêu gật đầu, nói: “Hảo. Ngươi nói ngươi hảo hảo học tập, ta đây hỏi ngươi, ta cho ngươi thư trung cũng không có mị yêu, ngươi là từ chỗ nào học được?”

Trận pháp trung hết thảy cảnh tượng đều là bắt chước ra tới, nhiên hắc điểu là giả, công kích đánh vào nhân thân thượng lại là thật sự. Lạc hàm thắng ở đối linh khí cảm giác nhanh nhạy, chật vật mà trốn tránh điểu đàn. Lăng thanh tiêu ở bên ngoài nhìn đến, nhẹ giọng chỉ đạo nàng: “Không cần xem dưới chân, thuyên chuyển linh khí, không cần ỷ lại đôi mắt.”

Nếu là Long tộc giống cái, vậy quên đi. Nếu là thư long, đầu tiên bọn họ đánh không lại tình địch, lại lần nữa đánh không lại nhạc phụ, nhạc mẫu, cậu em vợ đại cữu tử. Liền tính thật sự đánh bạc mệnh cưới trở về, cũng sẽ bị thư Long gia bạo, còn không chỗ khiếu nại, bởi vì Thiên giới địa vị cao quan viên đều là nhà bọn họ.