Bet168 tư vấn đánh lô,

  Nàng tò mò click mở, phát hiện là một cái thật dài điều lệ, nhất phía trên viết: “Thiên cung Thiên Xu viện công vụ chi trả điều lệ.”

  Vì nay chi kế, vẫn là phải nhanh một chút cùng Thiên cung lấy được liên lạc. Kế tiếp vô luận là bọn họ chạy về di hải vẫn là Thiên Cung Phái người tới Yêu giới tiếp ứng, đều phải tiểu tâm an bài.

  “Ta đã đem cái này sân vị trí cùng cấm chế khẩu quyết chia bọn họ. Kế tiếp, chỉ cần ở chỗ này chờ thiên vũ Tinh Quân đã đến.”

  “Chúng ta này liền rời đi tây nhị di hải.”

  Lăng thanh tiêu phiết quá mặt, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, nhẹ nhàng cong cong khóe môi.

  Diệp tử nam cũng chưa như thế nào do dự, liền lắc đầu nói: “Ta cũng không có. Ta tuy rằng du lịch quá rất nhiều địa phương, nhưng là ta có tự mình hiểu lấy, ta tu vi giống nhau, cho nên vẫn luôn không dám đi quá nguy hiểm địa phương. Ta ở Tiên giới cũng chưa ra quá xa nhà, càng không có tới quá ngoại giới, như thế nào sẽ có Yêu giới tiền thù.”

  Trâu quý bạch thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm: “Thật sự? Bọn họ phía trước đi nơi nào? Như thế nào ra tới?”

  Lạc hàm quay đầu lại nhìn mắt nuốt nguyên thú, trong mắt hiện lên lo lắng chi sắc. Nếu chỉ có mấy người bọn họ, bị truyền tống đến Tiên giới ngoại không tính cái gì, nhưng là còn mang theo nuốt nguyên thú……