分享福利吧

Bwin live truc tiep bong da

Thiên cung tàu bay là dựa theo địa lý vị trí, gần đây tiếp người. Diệp tử nam nơi tàu bay muốn sớm đến một ngày, bọn họ đã ở chỗ này qua một đêm. Cốc hành tinh quân dẫn dắt tàu bay ở đã xem như dựa sau, bọn họ đã đến sau, lục tục lại có mấy chỉ tàu bay đến. Chờ đến buổi tối, lần này xuất chinh nhân viên liền toàn bộ tập hợp tại đây.

Bwin live truc tiep bong da

“Thuận tiện mang, miễn cho ngươi trên đường không có việc gì nhưng làm.”

Lạc hàm đang muốn mắng hắn không cần miệng quạ đen, bỗng nhiên bên người lăng thanh tiêu thần sắc biến đổi: “Không tốt.”

Thiên cung tàu bay là dựa theo địa lý vị trí, gần đây tiếp người. Diệp tử nam nơi tàu bay muốn sớm đến một ngày, bọn họ đã ở chỗ này qua một đêm. Cốc hành tinh quân dẫn dắt tàu bay ở đã xem như dựa sau, bọn họ đã đến sau, lục tục lại có mấy chỉ tàu bay đến. Chờ đến buổi tối, lần này xuất chinh nhân viên liền toàn bộ tập hợp tại đây.

Lạc hàm mang theo diệp tử nam đi tìm cốc hành tinh quân, cốc hành tinh quân nghe được bọn họ muốn thêm người, thực hiền hoà mà thông qua: “Tự nhiên có thể. Tàu bay thượng tuy rằng từ ta cùng thiên vũ Tinh Quân giúp các ngươi huấn luyện, nhưng tổ đội chung quy là các ngươi chính mình quyết định. Nếu các ngươi phía trước liền nhận thức, lần này lại có duyên tương phùng, cùng nhau đi nhiều chiếu ứng cũng hảo.”

Lăng thanh tiêu thanh thanh lãnh lãnh thanh âm vang lên: “Lăng thanh tiêu, Chung Sơn Thương Long, một ngàn tuổi.”

Lạc hàm thu hồi tầm mắt, đang định ứng lăng lão sư chi ngôn nhìn xem thư, bỗng nhiên bên người ánh sáng tối sầm lại, bọn họ bên cạnh một trương bàn ngồi xuống một người.

Lạc hàm bị khiếp sợ tới rồi, cái này nam tử mày rậm mắt to, thể trạng cường tráng, cách quần áo có thể rất rõ ràng mà nhìn đến hắn cánh tay thượng cơ bắp hình dáng, thân hình đại khái có hai cái Lạc hàm như vậy khoan. Lạc hàm kinh ngạc một chút, thử hỏi: “Ngươi là?”

Tàu bay cùng sở hữu ba tầng, Lạc hàm liền lộ cũng chưa nhớ kỹ, lăng thanh tiêu đã có thể chuẩn xác mà ở khoang thuyền trung đi qua. Tàu bay thượng cũng trang bị tàng thư thất, nhưng là bên trong thư tịch cũng không nhiều, đại bộ phận đều cùng binh pháp, địa lý có quan hệ, hơn nữa dọn chỗ ghế bài trí, chỉ sợ nơi này khách thăm cũng không nhiều.

Phía dưới đệ tử nghe được hít ngược một hơi khí lạnh, liền pháp thuật đều có thể nuốt, kia muốn như thế nào chế phục?

Phía trước nhất có hai cái vị trí là trống không. Lần này hành động dẫn đầu, lăng thanh tiêu cùng lăng trọng dục, giờ phút này cũng không ở đội ngũ trung.

Bwin live truc tiep bong daBwin live truc tiep bong da

Tàu bay liền tính phi đến lại ổn, gặp được dòng khí cũng không thể tránh né sẽ xóc nảy, Lạc hàm một giấc này ngủ đến cũng không an ổn, mơ mơ màng màng gian, nàng nghe được tiếng đập cửa.

Bwin live truc tiep bong daBwin live truc tiep bong da

from_flsfls.net