William Hill keo nha cai truc tiep

Lạc hàm lập tức đã bị thuyết phục. Nàng ôm một đống lớn quần áo vào bên trong thí, nghi loan các cấp khách hàng chuẩn bị đại mà xa hoa phòng thử đồ, còn lập một khối thật lớn thủy kính. Đứng ở trước gương, có thể 360 độ xem xét mặc quần áo hiệu quả.

Lạc hàm gật đầu, theo cái này bậc thang, bay nhanh mà chạy xuống tới.

Hai người lần này ra tới sau không có lại quải nhập địa phương khác, lập tức đi toàn cơ các. Toàn cơ các là một tòa cao tới ba tầng hoa lệ lầu các, chiếm địa rộng lớn, vị trí tuyệt hảo, lưu lượng khách từ sớm đến tối cũng không sẽ đoạn tuyệt, là thiên chiếu thành nổi tiếng nhất pháp khí cửa hàng.

Lạc hàm nghe quả thực sống không còn gì luyến tiếc, thiên a, còn công việc quan trọng kỳ ba ngày. Nàng chạy nhanh lôi kéo lăng thanh tiêu đi: “Chúng ta đuổi thời gian, đừng nhìn, chạy nhanh đi thôi.”

“Ta xuất thân thường thường vô kỳ, phụ thân cũng không có gì đáng giá nói.” Lạc hàm vẫn như cũ cười, nói, “Ta ngự phong thuật là cùng lăng thanh tiêu học, nếu thực sự có cái gì đặc thù, cũng là quý sơn pháp thuật truyền thừa hảo. Đại công tử, ngươi nói có phải hay không?”

Lạc hàm nghe được liền ê răng, nàng liền nói lăng thanh tiêu vì cái gì lãnh đạm quá mức, nguyên lai là gia đình giáo dục xuất hiện vấn đề. Lăng hiện hồng cái này cha đương đến có phải hay không có tật xấu, hài tử làm chuyện tốt không thể bình thường khích lệ, nhất định phải lấy làm thấp đi miệng lưỡi tới?

Lăng thanh tiêu đối này, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu: “Đa tạ gia chủ.”

Chợ phía đông chuyên môn làm quý nhân sinh ý, phục vụ thái độ hảo thật sự, lăng thanh tiêu cùng Lạc hàm mới vừa lộ diện, liền có mỹ mạo người hầu chào đón, ôn thanh mềm giọng mà đem bọn họ dẫn tới các gian.

Hai người tầm mắt vừa chạm vào liền tách ra, theo sau từng người dường như không có việc gì mà dời đi, phảng phất đối diện chỉ là cái người xa lạ thôi.

Ra tới sau, Lạc hàm hỏi: “Chúng ta kế tiếp đi chỗ nào?”